Corocznie gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada, odbywają się z udziałem naszej OSP. W roku 2021 r. poczet sztandarowy oraz delegacja uczestniczyli w  uroczystej Mszy Św. , która w intencji Ojczyzny została odprawiona o godz. 10.00 w kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Luzinie. Po Mszy i koncercie patriotycznym uformowano pochód składający się z wojska, pocztów sztandarowych szkół, stowarzyszeń i organizacji, delegacji, przedstawicieli władz gminy oraz ludności. Przy dźwiękach gminnej orkiestry przemaszerowano pod Pomnik Wojaków i Powstańców, gdzie po apelu poległych i salwach wojskowych, złożono wiązanki kwiatów. Naszą jednostkę reprezentowali: poczet sztandarowy w składzie: Rafał Małaszycki, Mateusz Borzęcki, Łukasz Schulz oraz delegacja: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Sławomir Miotk, Prezes Alicja Hinz i druh Marian Paszki. Obecne były także poczty sztandarowe jednostek z OSP Milwino i OSP Zelewo. Trasę przemarszu zabezpieczali nasi druhowie z OSP Luzino.

zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie