Zarząd OSP Luzino zaprasza wszystkich swoich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. które odbędzie się 12 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 17.00 w remizie OSP.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 12. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy!