W ramach realizacji zadania pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP w Luzinie, „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie w IV kwartale br. pozyskała sprzęt i umundurowanie.

Koszt kwalifikowany zadania: 18.580 zł, Wydatkowano 18.580,97 zł.

Na realizację zadania na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawartej w ramach rozpatrzonego konkursu “FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2020) z dnia 13 listopada 2020 r. OSP Luzino otrzymała dotację z WFOŚiGW w wys. 7.432,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: 7 ubrań koszarowych, 3 ubrania specjalne (GOLD), prądownicę wodną (turbo), 2 butle kompozytowe do aparatów powietrznych oraz spalinowy opryskiwacz plecakowy.

Na realizację zadania OSP otrzymała także dotację z Gminy Luzino w wys. 9.000 zł. Pozostałą wartość zakupu, w kwocie 2.148,97 zł opłacono  ze środków własnych OSP Luzino.

Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku

 

 

 

Kategorie: Dotacje