1 kwietnia rozpoczął się  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie  jest obowiązkowy dla mieszkańców Polski, w tym obcokrajowców. Podstawowym sposobem udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest samospis internetowy,  dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/. Spis będzie trwał do 30 września. Dokonując samospisu można wziąć udział w loterii i wygrać jeden z 16 samochodów Toyota Yaris lub nagrodę pieniężną.  Dla chętnych organizowane są również inne konkursy: w każdą środę na FB Urzędu Statystycznego w Gdańsku lub konkurs artystyczny związany ze spisem dla dzieci.  Internetowo można się spisać również w Urzędzie Gminy Luzino na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych (tel. 58 678 20 68 wew. 48).

Zachęcamy również do promowania języka kaszubskiego, jako naszego dziedzictwa regionalnego i zaznaczania tego języka, w odpowiedzi na pytania dot. stosowanego języka w rozmowach.  Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99. Od 4 maja rozpoczną pracę rachmistrzowie, którzy będą dzwonić do osób, które się jeszcze nie spisały. Z informacjami bieżącymi,  dotyczącymi spisu można się zapoznać, wchodząc w zakładkę Narodowy Spis Powszechny na stronie www.luzino.eu.