W dniu 4 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w remizie OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022. Wśród gości zaproszonych byli: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mł. bryg. Marek Lniski, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer.

Porządek zebrania przebiegał następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Fotorelacja dostępna w zakładce Photo 

Kategorie: Aktualności