W dniu 18.03.2016 roku ok.godziny 17:00 nasi Strażacy zabezpieczali Drogę Krzyżową, która prowadziła od Parafi Matki Boskiej Róażcowej w Luzinie ulicami: Wilczka-Lipowa-Strzebielińska-Ofiar Stuthoffu-Kościelna do Parafi św. Wawrzyńca. Nad bezpieczeństwem czuwało 10 strażaków z naszej Jednostki, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, a są to:

Dh Drabik Janusz

Dh Marszał Piotr

Dh Miotk Dominik

Dh Małaszycki Jacek

Dh Hinc Mateusz

Dh Teclaf Mateusz

Dh Czoska Radosław

Dh Miotk Bartosz

Dh Paszki Stanisław

Dh Drabik Janusz