Relacja z jubileuszu 90.lecia OSP Luzino

22 września 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie obchodziła 90.lecie istnienia.  Uroczystość rozpoczęto o godz. 11.00 Mszą św. w parafii św. Wawrzyńca, odprawioną w intencji strażaków, którą koncelebrował diecezjalny

duszpasterz ks. kanonik Jerzy Osowicki, wespół z prob_DSC7419Bartosz Miotk_ksieza msza 09 2018oszczem parafii św. Wawrzyńca ks. Waldemarem Walukiem, proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie ks. Andrzejem Galińskim oraz wikariuszem parafii św. Wawrzyńca ks. Mateuszem Koszałką. Mszę rozpoczęto i zakończono hymnami: „Nie rzucim ziemi …” oraz „Boże, coś Polskę” zaintonowanymi przez organistę Artura Bańko. Liturgię słowa odczytali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Luzino: Paweł Baranows_DSC7478_DSC7469_DSC7449 — kopiaki i Gracjan Szczurek. Posługi kapłańskiej podczas Mszy udzielał również Prałat ks. Henryk Szydłowski. Proboszcz Waldemar Waluk w homilii nawiązał m.in. do początków powstania OSP w 1928 r. oraz zwrócił uwagę na etos strażacki. Po Mszy św. 12. osobowa kompania honorowa OSP Luzino w składzie: Mateusz Hinc, Piotr Stanicki, Łukasz Schulz, Łukasz Paszkosciolki, Dominkompania wymarsz 2018poczty 09 2018ik Miotk, Stanisław Paszki, Jacek Małaszycki, Mateusz Teclaf, Mateusz Borzęcki, Piotr Miotk, Jakub Drabik i Witold Miotk, pod dowództwem Bartosza Miotk, poprowadziła przemarszem uczestników jubileuszu ul. Kościelną, Kaszubską i Szkolną na plac przed remizą OSP, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Mszę św. oraz uroczystość na placu meldunekuświetniła orkiestra dęta z Luzina pod kierownictwem pocztyWojciecha Brzozowskiego, dowódcą uroczystości był dh Bartosz Miotk, kwestie proceduralne ceremoniału OSP prowadziła Marlena Wilkowska. Szczególnego charakteru nadała uroczystości obecność delegacji i pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych OSP z terenu powiatu wejherowskiego; tj.: OSP Nadole, Gościcino, Orle, Reda, Szemud, Linia, Łęczyce, Kaczkowo, Bożepole, Zelewo i Milwino, a także z gminy Słupsk.

OSP Luzino reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Rafał Małaszycki, Leszek Miotk oraz Tadeusz Teclaf.  Odśpiewaniu hymnu państwowego towarzyszyło wciągnięcie flagi na maszt dokonane przez poczet flagowy w składzie Grzegorz Miotk, Krystian Drywa i Piotr Marszał. Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP Alicję Hinz,  komendant gminny Jan Dettlaf odczytał APEL   papel pamieci_DSC7576amięci zmarłych 59 strażaków, którzy współtworzyli straż na przestrzen_tablica 09 2018i dziesięcioleci oraz dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej zmarłym druhom ufundowanej z inicjatywy druha Łukasza Miotk przez luzińskich ochotników. Odsłonięcia tablicy dokonali Teofil Sirocki,  Marian Paszki i Alicja Hinz. W dalszej kolejności Prezes przedstawiła krótki RYS HISTORYCZNY  OSP LUZINO . Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP woj. pomorskiego przyznało Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa Przemysławowi Rohraff oraz  Tadeuszowi Teclaf, zaś Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Mateusz Borzęcki i Łukasz Schulz. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie nadało odznaki “Strażak Wzorowy” Jakubowi Drabik, Mateuszowi Hinc, Radosławowi Czoska, Markowi Hennig oraz Jackowi Małaszyckiemu.  Medale i odznaki złote medale 2018brazowe medalewręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie Mirosław Józefowicz, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Andrzej Małyszka oraz Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Luzinie nadało odznaki:  „Za wysługę 20 lat” – Piotrowi Schulz, „15 lat” – Rafałowi Lieder,  „10 lat” – _DSC7655Mateuszowi Traskowskiemu, „5 lat” – Rafałowi Małaszyckiemu oraz Piotrowi Stanickiemu. Odznaki wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Sławomir Miotk oraz Komendant Gminny Jan Dettlaff.

Podczas jubileuszu nastąpiło także poświęcenie nowego sprzętu ratowniczego  dla jednostek OSP gminy Luzino, którego dokonał ks. proboszcz Waldemar Waluk w asyście druha Janusza Drabika. W ramach projektu „Bezpieczny Powiat” zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania  klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 swiecenie 09 2018pozyskano sprzęt za kwotę 328 656 zł:

Dla OSP Luzino zakupiono: ciężki zestaw ratownictwa technicznego (obejmujący agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i 2 rozpieracze kolumnowe), agregat prądotwórczy 3. fazowy, 1 motopompę pożarniczą, 1 motopompę pływającą, 2 pilarki ratownicze, 4 przenośne najaśnice, 2 kombinezony do pracy w _DSC7582wodzie, 40 latarek do hełmu wraz z uchwytami, 6 radiotelefonów przenośnych, 1 bosak wielofunkcyjny. OSP Milwino otrzymała: motopompę szlamową, 2 kombinezony do pracy w wodzie, 2 przenośne najaśnice, 10 latarek do hełmu wraz z uchwytami i 2 radiotelefony, a OSP Zelewo: 1 motopompę pożarniczą, 2 kombinezony do pracy w wodzie, 2 przenośne najaśnice, 1 pilarkę ratowniczą, 10 latarek do hełmu wraz z uchwytami oraz 2 radiotelefony. W ramach „Funduszu Sprawiedliwości”, ze środków Ministra Sprawiedliwości zakupiono za kwotę 24 387,27 zł: dla wszystkich 3 jednostek OSP: komplet toreb PSP R-1 z pełnym wyposażenigoscieem, kompletem szyn Kramera i deskami ortopedycznymi. Ponadto OSP Luzino otrzymało zestaw poduszek pneumatycznych z osprzętem, 2 piły ratownicze do szyb klejonych, detektor napięcia oraz parawan do osłony miejsc wypadków. Dodatkowo drugi parawan do osłony wypadków ufundował ks. proboszcz Andrzej Galiński, OSP Luzino wzbogaciła się także o sprzęt burzący zasponsorowany przez druhów Mariusza Wick i Bartłomieja Peryta.

Ze względu na ulewny deszcz dalszą część uroczystości przeniesiono do sali balowej „Słowiczanka” w Robakowie, gdzie wręczono podziękowania ze strony OSP dla struktur związkowych, PSP, samorządów, przybyłych delegacji i sponsorów.  Życzenia złożyli m.in. Wójt Gminy Jarosław Wejer, _DSC7697Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie Mirosław Józefowicz, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Andrzej Małyszka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino Mariusz Kaliszewski, dyrektor GOK Krystyna Potrykus i dyrektor GOSRiT Piotr Klecha. Uroczystość _DSC7715zaszczycili także radni powiatu wejherowskiego i gminy Luzino oraz byli komendanci PSP w Wejherowie: Andrzej Papke i Tadeusz Selewski.

Dodatkowym punktem uroczystości było wręczenie przez druha Andrzeja Małyszka odznak i legitymacji sędziowskich dla członków OSP Luzino. Potwierdzenia uprawień sędziowania zawodów sportowo-pożarniczych na terenie województwa otrzymali: Rafał Lieder, Mariusz Wick, Marek Miotk, Krystian Drywa i Jan Dettlaff, a na terenie kraju: sedziowie 09 2018Sławomir Miotk oraz Janusz Drabik. Ponadto, podczas uroczystości goście mogli zapoznać się z kroniką OSP Luzino, która zajęła I w ogólnopolskim konkursie kronik w roku 1995, a którą od 28 lat z pieczołowitą starannością prowadzi kronikarz OSP Sabina Schulz oraz dokonać w niej pamiątkowego wpisu. Władze gminy nie zapomniały również podziękować żonom strażaków – kwiaty w dowód wdzięczności wręczono na ręce Pani Halinie, pamiętając o dokonaniach na rzecz OSP Luzino w  ciągu 36. letniej działalności Prezesa druha Jan Schulz.

Organizację jubileuszu wsparli: Gmina Luzino, ZHU TRAK Roman Stenka z Barłomina, Nadleśnictwo zyczenia dla SchulzStrzebielino z s. w kronika 09 2018Luzinie, Firma OKTAN Brzeski, Grzenkowicz ze Słupska, Firma PROTEL Mirosław Kopacz z Luzina, Józef Formela – firma Roboty Ziemne z Luzina, Zygmunt Kleba „Tartak”  z Luzina, Bank Spółdzielczy w Krokowej, Robert Sirocki – PZU Luzino, Marek Małaszycki – firma Sprzedaż pasz, usługi transportowe z Luzina oraz Genowefa i Edmund Słowi – właściciele sali bankietowej „Słowiczanka”.