Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie

84-242 Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 39

tel. kontaktowy: 888-989-937

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Działamy na podstawie statutu oraz jesteśmy członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

DANE PODSTAWOWE:

NIP: 588 20 88 079, REGON: 192621776, Nr KRS: 0000079576

Konto dotacji od instytucji:  69 8349 0002 0012 8720 3000 0020

KONTAKT:
Naczelnik OSP Luzino: tel. 888-989-937, e-mail: slawomirmotk998@wp.pl

Prezes OSP Luzino: tel. 505-365-584, e-mail: alicja.hinz@gmail.com