Członkowie OSP

Członkowie zwyczajni:

 1. Anisiewicz Mariusz  – (Ratownik/Kierowca)
 2. Baranowski Paweł – (Ratownik)
 3. Borzęcki Mateusz  – (Ratownik)
 4. Bojke Krzysztof  – (Ratownik)
 5. Czoska Radosław – (Ratownik)
 6. Dettlaff JanSekretarz, Komendant Gminny Związku OSP
 7. Drabik Jakub  – (Ratownik)
 8. Drabik Janusz  – (Ratownik), Wicenaczelnik OSP
 9. Drywa Krystian  – (Ratownik)
 10. Graczyk Piotr  – (Ratownik)
 11. Hennig Marek  – (Ratownik/Kierowca
 12. Hinc Mateusz  – (Ratownik) 
 13. Hinz Alicja – Prezes OSP, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie
 14. Lesner Dariusz  – (Ratownik)
 15. Magulski Tomasz – (Ratownik)
 16. Lieder Rafał – (Ratownik), Członek Zarządu OSP
 17. Lidzbarski Bartosz  – (Ratownik)
 18. Lidzbarski Patryk  – (Ratownik)
 19. Małaszycki Jacek – (Ratownik)
 20. Małaszycki Rafał – członek pocztu sztandarowego
 21. Marszał Piotr  – (Ratownik/Kierowca)
 22. Miotk Bartosz  – (Ratownik/Kierowca)
 23. Miotk Dominik  – (Ratownik/Kierowca)
 24. Miotk Grzegorz  – (Ratownik), Gospodarz Zarządu OSP
 25. Miotk Leszek – (Ratownik)
 26. Miotk Łukasz  – (Ratownik)
 27. Miotk Marek  – (Ratownik/Kierowca), Wicenaczelnik OSP
 28. Miotk Piotr  – (Ratownik)
 29. Miotk Sławomir – (Ratownik/Kierowca), Naczelnik/Wiceprezes OSP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Luzinie, Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie
 30. Miotk Witold  – (Ratownik)
 31. Paszki Łukasz  – (Ratownik)
 32. Paszki Marian – (Ratownik/Kierowca), Skarbnik OSP
 33. Paszki Patryk  – (Ratownik)
 34. Paszki Stanisław  – (Ratownik/Kierowca)
 35. Peryt Bartłomiej  – (Ratownik/Kierowca)
 36. Rohraff Przemysław – (Ratownik/Kierowca)
 37. Schulz Łukasz  – (Ratownik)
 38. Schulz Piotr  – (Ratownik)
 39. Schulz Sabina – Kronikarz OSP
 40. Sikora Szymon – (Ratownik)
 41. Sorn Kamil  – (Ratownik/Kierowca) 
 42. Stanicki Piotr – (Ratownik)
 43. Szczurek Gracjan – (Ratownik)
 44. Teclaf Mateusz  – (Ratownik)
 45. Teclaf Tadeusz  – (Ratownik), Członek Komisji Rewizyjnej OSP
 46. Traskowski Mateusz – (Ratownik/Kierowca)
 47.  Wick Mariusz  – (Ratownik), Członek Zarządu OSP
Członkowie wspierający:
 1. Brzeziński Zygmunt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Cejrowski Stanisław – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Galiński Andrzej ks.
 4. Gruba Ryszard
 5. Kanczkowski Mieczysław
 6. Klein Jan
 7. Legowicz Maria
 8. Licau Małgorzata
 9. Małaszycka Barbara
 10. Plichta Mieczysław
 11. Schulz Halina
 12. Serkowska Regina
 13. Sirocka Monika
 14. Sirocki Teofil
 15. Sirocki Robert
 16. Sorn Kazimierz
 17. Szczepaniak Katarzyna
 18. Wejer Jarosław
 19. Żaczek Włodzimierz

Odeszli na wieczną wartę:

w latach 2000+:

 Śp. Zygmunt Miotk – długoletni Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Luzinie

 Śp. Zenon Wicon

 Śp. Leopold Legowicz

Śp. Andrzej Małaszycki – długoletni sekretarz Zarządu OSP

 Śp. Władysław Paszki

Śp. Jan Langa

Śp. Mieczysław Olejniczak – były członek Zarządu OSP

Śp. Jan Schulz – długoletni Prezes OSP Luzino, długoletni były Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP i członek Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP

Śp. Zbigniew Tobias – członek wspierający, reprezentujący OSP m.in. w grze w „Baśkę”

Śp. Jan Serkowski – członek wspierający