Zarząd OSP Luzino

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie:

Prezes OSP Luzino – Alicja Hinz
Naczelnik OSP Luzino– Sławomir Miotk
V-ce Naczelnik – Janusz Drabik
V-ce Naczelnik – Marek Miotk
Skarbnik – Marian Paszki
Gospodarz – Grzegorz Miotk
Sekretarz – Jan Detlaff
Kronikarz – Sabina Schulz
Członkowie Zarządu:
Lieder Rafał
Wick Mariusz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zygmunt Brzeziński
Członkowie:
Teclaf Tadeusz
Cejrowski Stanisław