16 czerwca 2022 r. – w uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. o godz. 8.30 w Parafii Św. Wawrzyńca wyruszyła procesja. Podobnie, jak w roku ubiegłym, nasza OSP nie tylko zabezpieczała przejście ul. Ofiar Stutthofu, Szkolną i Kościelną, ale także przygotowała ołtarz. Tym razem Wiceprezes Janusz Drabik wraz z żoną Anitą – główni koordynatorzy i wykonawcy projektu, zdecydowali się na wykorzystanie w tle naszej pięknej, zabytkowej sikawki konnej z 1905 roku. Dziękujemy wszystkim za pomoc, w tym Pani Mirosławie Kąkol – za wypożyczenie obrazu. Nasi druhowie zabezpieczali także przejście procesji w parafii Matki Boskiej Różańcowej, która odbyła się po Mszy Św. o godz. 10.00 ulicami Mickiewicza, Tartaczna i Wilczka.

Fotorelacja dostępna w zakładce Photo