20 czerwca 2019 r. obchodziliśmy Święto Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Uroczystość Bożego Ciała. Ulicami Kościelną, Ofiar Stutthofu i Wilczka w Luzinie mieszkańcy Luzina przeszli w procesji adoracyjnej, w tym poczet sztandarowy naszej OSP.

Zdjęcie ze strony Parafii Św. Wawrzyńca w Luzinie.