PREZENTACJA NOWO POZYSKANEGO SPRZĘTU W 2022 ROKU

W dniu 16 września 2022 roku o godz. 17:00 w strażnicy OSP Luzino odbyła się prezentacja sprzętu i umundurowania zakupionego w roku bieżącym przez jednostkę, dzięki dotacji Gminy Luzino oraz wsparciu lokalnych sponsorów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gmina Luzino zajęła II miejsce w powiecie wejherowskim w konkursie rządowym „Rosnąca odporność”. Wygraną w konkursie, tj. 500 000 zł, Rada Gminy Luzino przeznaczyła na zadania ochrony przeciwpożarowej, doceniając także fakt pomocy OSP w organizacji szczepień. W ramach tych środków OSP Luzino zakupiła: zestaw e-draulic do ratownictwa technicznego, urządzenie gaśniczo-tnące COBRA, defibrylator AED, pralnicę przemysłową, detektor prądu przemiennego, detektor wielogazowy, kamerę termowizyjną,  2 podpory mechaniczne, przyczepę strażacką, quad ratowniczy, 14 hełmów i ubrań specjalnych, 25 par butów oraz 25 par rękawic do ratownictwa technicznego.

(więcej…)

Zabezpieczenie Dożynki Powiatowo-Gminne 2022

W dniu 28 sierpnia 2022 roku odbywały się  Dożynki Powiatowo-Gminne w Luzinie. Nasi strażacy z gminy Luzino aktywnie włączyli się w udział w obchodach  po przez udział we Mszy Świętej, zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu korowodu dożynkowego, w którym uczestniczyła nasza sikawka konna. Pełniliśmy również nadzór pod względem bezpieczeństwa ppoż., a także nawet Czytaj dalej…

Podziękowania dla proboszcza ks. Waldemara Waluka

Nasza delegacja w składzie dwóch v-ce prezesów Janusza Drabik i Łukasza Miotk uczestniczyła w niedzielę 14 sierpnia o godz. 10:30 w Mszy Świętej. Dziękując za pięcioletnią współpracę ustępującemu proboszczowi parafii św. Wawrzyńca – ks. Waldemarowi Waluk oraz życząc nie krzepnącego zapału do działania na niwie Bożej. Zdjęcia: www.luzino.diecezja.gda.pla

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach  konkursu „FLOREK – edycja 2022” nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.  Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Czytaj dalej…

III miejsce MDP na zawodach powiatowych

25 czerwca 2022 r. w Rozłazinie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których startowało 14 drużyn. MDP OSP Luzino, która jako jedyna reprezentowała gminę Luzino,  wywalczyła III miejsce w kwalifikacji ogólnej oraz II miejsce w musztrze. Skład drużyny: Paulina Magulska, Amelia Mroch, Adam Kuchnowski, Fabian Mroch, Jakub Czytaj dalej…

HIT Pomorza 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. OSP Luzino otrzymała w konkursie Gospodarczo-Samorządowym Pomorza tytuł HIT 2022, przyznany „za kultywowanie chlubnych tradycji ruchu strażackiego w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie oraz wspieranie różnorodnych form pracy społeczno-sportowo-oświatowych”. Wręczenie wyróżnienia odbyło się przez Kapitułę Plebiscytu na uroczystej Gali  na Zamku w Czytaj dalej…

Boże Ciało – ołtarz I

16 czerwca 2022 r. – w uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. o godz. 8.30 w Parafii Św. Wawrzyńca wyruszyła procesja. Podobnie, jak w roku ubiegłym, nasza OSP nie tylko zabezpieczała przejście ul. Ofiar Stutthofu, Szkolną i Kościelną, ale także przygotowała ołtarz. Tym razem Wiceprezes Janusz Drabik wraz z żoną Czytaj dalej…