Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach  konkursu „FLOREK – edycja 2022” nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.  Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Dowiedz się więcej…

Zrealizowanie zadania „FLOREK-wsparcie dla OSP”

Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie z przyjemnością informuje o zakończeniu realizacji zadania pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP Luzino”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 392,24 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji wyniosła  3.600 zł. Dotacja została przyznana w ramach zawartej Dowiedz się więcej…

Dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

OSP Luzino otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 5.500 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Dzięki temu został zakupiony aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z maską, butlą i sygnalizatorem bezruchu za 6.223,80 zł. Kwotę 723,80 Dowiedz się więcej…

Dotacja WFOŚiGW 2021

2 listopada 2021 r. OSP Luzino podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” na dotację w wysokości 3.600 zł na dofinansowanie zadania pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP Luzino”. Koszt kwalifikowany zadania określono jako 11.300 zł. W ramach realizacji zadania OSP zakupi: 2 kpl. ubrań specjalnych, Dowiedz się więcej…

Dotacja na “Podniesienie gotowości bojowej OSP w Luzinie”

W ramach realizacji zadania pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP w Luzinie, „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie w IV kwartale br. pozyskała sprzęt i umundurowanie. Koszt kwalifikowany zadania: 18.580 zł, Dowiedz się więcej…