Dotacja KG PSP na remont garaży OSP

Dnia 02 czerwca 2020 r. przedstawiciele OSP Luzino podpisali z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach której OSP otrzymała 8.000 zł na remont strażnicy. W sierpniu nasi strażacy wspólnymi siłami, poświęcając Dowiedz się więcej…

Dotacja MSWiA 5000+

20 grudnia 2019 r. zakończono realizację zadania pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach umów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 1576/1119062/2019 z dnia 27 września 2019 r. oraz 01284/1119062/2019/I z dnia 4 października 2019 r. Kwota dotacji MSWiA wyniosła: 5.000 zł + 3.172,00 zł = 8.172,00 zł Dowiedz się więcej…

Dotacje KG PSP i Gminy na zakup wyważacza do drzwi

12 września 2019 r. OSP Luzino zakupiła hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów Lukas HTS 90 / LSH 4. Wartość zakupu: 13.460,00 zł. Wydatek zrealizowano w ramach: zadania publicznego: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, na podstawie umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Dowiedz się więcej…

Dotacje na zakup pojazdu GBA

W grudniu 2018 r. OSP Luzino pozyskała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA MAN TGM 13.290 4×4 BB, o wartości 824 100 zł w . Środki finansowe na zakup pojazdu pochodziły z dotacji: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego Dowiedz się więcej…

Dotacja Funduszu Sprawiedliwości

Dnia 11 września 2018 r. w remizie OSP Luzino odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich 3 jednostek OSP gminy Luzino. Otrzymano sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-1003/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Luzino. Głównym źródłem Dowiedz się więcej…