Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022

Zarząd OSP Luzino serdecznie zaprasza członków OSP Luzino – zwyczajnych i wspierających, na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się 4 lutego 2022 r. o godz. 18.00 w remizie OSP.   Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Dowiedz się więcej…

Podziękowania dla proboszcza ks. Waldemara Waluka

Nasza delegacja w składzie dwóch v-ce prezesów Janusza Drabik i Łukasza Miotk uczestniczyła w niedzielę 14 sierpnia o godz. 10:30 w Mszy Świętej. Dziękując za pięcioletnią współpracę ustępującemu proboszczowi parafii św. Wawrzyńca – ks. Waldemarowi Waluk oraz życząc nie krzepnącego zapału do działania na niwie Bożej. Zdjęcia: www.luzino.diecezja.gda.pla

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach  konkursu „FLOREK – edycja 2022” nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.  Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Dowiedz się więcej…

III miejsce MDP na zawodach powiatowych

25 czerwca 2022 r. w Rozłazinie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których startowało 14 drużyn. MDP OSP Luzino, która jako jedyna reprezentowała gminę Luzino,  wywalczyła III miejsce w kwalifikacji ogólnej, w której skład wchodziło ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza oraz II miejsce w musztrze. Skład drużyny: Paulina Dowiedz się więcej…

HIT Pomorza 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. OSP Luzino otrzymała w konkursie Gospodarczo-Samorządowym Pomorza tytuł HIT 2022, przyznany „za kultywowanie chlubnych tradycji ruchu strażackiego w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie oraz wspieranie różnorodnych form pracy społeczno-sportowo-oświatowych”. Wręczenie wyróżnienia odbyło się przez Kapitułę Plebiscytu na uroczystej Gali  na Zamku w Dowiedz się więcej…

Boże Ciało – ołtarz I

16 czerwca 2022 r. – w uroczystość Bożego Ciała, po Mszy św. o godz. 8.30 w Parafii Św. Wawrzyńca wyruszyła procesja. Podobnie, jak w roku ubiegłym, nasza OSP nie tylko zabezpieczała przejście ul. Ofiar Stutthofu, Szkolną i Kościelną, ale także przygotowała ołtarz. Tym razem Wiceprezes Janusz Drabik wraz z żoną Dowiedz się więcej…

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (29.05.2022 r.) strażacy OSP Luzino, jak zawsze zabezpieczali przemarsz pielgrzymki na „wejherowskie górki”. Oprócz wiernych z parafii Św. Wawrzyńca w Luzinie, we wspólnym przemarszu uczestniczyli parafianie Matki Boskiej Różańcowej, św. Maksymiliana w Strzebielinie oraz św. Izydora w Gowinie. Zdjęcia: Grzegorz Urban, pobrano ze strony parafii św. Dowiedz się więcej…

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

20 maja 2022 r. w Filharmonii Kaszubskiej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 100-lecia istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.  Podczas uroczystości wręczono m.in. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa naszemu druhowi – Piotrowi Schulz. Podziękowania Dowiedz się więcej…