OSP Luzino pomaga Ukrainie

Od 24 lutego wszyscy śledzimy bohaterską postawę Narodu Ukraińskiego wobec agresji ze strony Rosji na ich Ojczyznę. Українці ми з вами! W odpowiedzi na apel KG PSP z dnia 26 lutego 2022 r. o przekazanie sprzętu i wyposażenia strażackiego dla Ukrainy, OSP Luzino zdecydowała się przekazać, będących w dobrym stanie – Dowiedz się więcej…

Świadczenia ratownicze

Od 1 stycznia 2022 r. strażacy ratownicy OSP mogą ubiegać się, o ile uzyskali wiek emerytalny, o świadczenie ratownicze. Warunkiem jest udokumentowanie 25 lat w przypadku mężczyzn lub 20 lat w przypadku kobiet, wyjazdów do zdarzeń. Na stronie KP PSP Wejherowo zamieszczono szereg informacji pomocniczych, w tym wzory oświadczeń i Dowiedz się więcej…

12 lutego – walne zebranie

Zarząd OSP Luzino zaprasza wszystkich swoich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. które odbędzie się 12 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 17.00 w remizie OSP. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Dowiedz się więcej…

Akcja wydawania maseczek

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy w najbliższy weekend do odbioru maseczek otrzymanych od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki będą wydawać nasi strażacy oraz druhowie z Milwina i Zelewa. Na jedną osobę przypada 5 maseczek, przy czym można odebrać przydział dla pozostałych domowników. Terminy wydawania: Barłomino, Wyszecino, Tępcz: 10.02.2022 (czwartek) godz. 16.30 Dowiedz się więcej…

Odznaczenia dla OSP Luzino

15 stycznia 2022 r. na V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie, który odbył się w Gniewinie nie zabrakło doniosłych chwil dla naszej jednostki OSP. OSP Luzino została odznaczona Brązową odznaką Honorową “Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”.  Odznakę “na sztandar” odbierał wiceprezes OSP dh Łukasz Miotk. Dodatkowo Dowiedz się więcej…

Ćwiczenia z Systemu Gaśniczego COLDCUT SYSTEM COBRA

W Środę tj.15.12.2021 roku w naszej jednostce dzięki uprzejmości Firmy Armatec Fire & Rescue oraz Pana Macieja z firmy Born.To.Rescue – Maciej Iwiński mieliśmy okazję przetestować nowy System Gaśniczy ColdCut Cobra. W przyszłym roku nasza jednostka planuje zakupić między innymi coldcut cobra, akumulatorowe narzędzia hydrauliczne, ubrania specjalne oraz Hełmy dla Dowiedz się więcej…

Św. Mikołaj odwiedza dzieci druhów

Wieczorem w niedzielę 5.12.2021 r., Św. Mikołaj wozem strażackim odwiedził 25 dzieci strażaków naszej jednostki. Z inicjatywy z-cy Naczelnika Bartosza Miotk i  Gospodarza Jakuba Drabika Zarząd zorganizował akcję mikołajkową, by drobnymi podarunkami podzielić się z najmłodszymi. Wiceprezes Łukasz Miotk zasponsorował tematyczne puzzle (z wizerunkiem naszej OSP), Skarbnik Joanna Paszki i Dowiedz się więcej…