W dniu 10.11.2018 r. – dzięki uprzejmości druha Mariana Paszki, zastęp GBA OSP Luzino miał okazję przećwiczyć prace na pilarkach do cięcia drzewa. Była to okazja do przepracowania różnych  scenariuszy zdarzeń ratowniczych, występujących podczas usuwania wiatrołomów,  w tym, gdy drzewa stwarzają zagrożenie pojazdom  i bezpieczeństwu dla ludzi przebywających w ich obrębie.
Dziękujemy naszym Strażakom za zaangażowanie, a Druhowi Marianowi za udostępnienie placu do ćwiczeń.