1. Brzeziński Zygmunt
 2. Cejrowski Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Cejrowska Irena
 4. Galiński Andrzej ks.
 5. Gruba Ryszard
 6. Kanczkowski Mieczysław
 7. Klein Jan
 8. Legowicz Maria
 9. Licau Małgorzata
 10. Małaszycka Barbara
 11. Plichta Mieczysław
 12. Schulz Halina
 13. Serkowska Regina
 14. Sirocka Monika
 15. Sirocki Teofil
 16. Sirocki Robert
 17. Sorn Kazimierz
 18. Szczepaniak Katarzyna
 19. Wejer Jarosław
 20. Żaczek Włodzimierz

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Członkowie wspierający, z wyłączeniem osób prawnych mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do władz OSP,
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 • wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 • używać munduru i odznak.