25 października 2019 r. w remizie OSP Luzino odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie, przy współudziale Wójta Gminy Luzino, debata nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do udziału w debacie zaproszono radnych i sołtysów gminy Luzino, wójtów ościennych gmin, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawicieli OSP. W czasie debaty zarówno przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, jak i Prezes OSP Luzino Alicja Hinz, przytoczyli dane dot. wypadkowości na terenie gminy. W latach 2016 – 2018 była tendencja spadkowa ilości wypadków (35-29-18), w I półroczu br. zanotowano ich 12, z czego 3 śmiertelne. Z roku na rok wzrasta ilość kolizji drogowych. Dla porównania: w 2016 r, straż na terenie gminy interweniowała przy kolizjach 9 razy, a obecnie do 30.06.br. zanotowała już 11 wyjazdów do tego typu akcji. W trakcie debaty wejherowska Komenda Policji zachęcała do akcji noszenia odblasków przez pieszych i rowerzystów oraz do włączenia się w działania aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna m.in. przez stronę KP Policji w Wejherowie, a którą mogą „współtworzyć” wszyscy mieszkańcy.