OSP Luzino otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 5.500 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Dzięki temu został zakupiony aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z maską, butlą i sygnalizatorem bezruchu za 6.223,80 zł. Kwotę 723,80 zł OSP Luzino pokryła ze środków własnych. Dzięki zakupionemu sprzętowi będzie możliwa większa ochrona strażaków podczas działań ratowniczych, gdzie jest niezbędne użycie środków ochrony dróg oddechowych.

Kategorie: Dotacje