Dnia 11 września 2018 r. w remizie OSP Luzino odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich 3 jednostek OSP gminy Luzino.

Otrzymano sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-1003/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Luzino.

Głównym źródłem finansowym były środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości. Koszt całkowity projektu wyniósł 24 387,27 zł, z czego otrzymano 24 143,40 zł z dotacji Ministerstwa, natomiast gmina pokryła wydatki w wysokości 243,87 zł.

Nasza luzińska jednostka pozyskała najwięcej, bowiem sprzęt o wartości: 16.287,27 zł.

Otrzymaliśmy:

  • Torbę ratowniczą PSP R-1 z pełnym wyposażeniem oraz deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera (4.050,00 zł)
  • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne Sava SLK 6 i SLK 21 (4.920,00 zł)
  • Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności 6 litrów (799,50 zł)
  • Osprzęt do zasilania wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych Sava (2.644,50 zł)
  • 2 piły ratownicze do szyb klejonych (1.082,40 zł)
  • Detektor prądu FIRECraft (1.722,00 zł)
  • Parawan do osłony miejsc wypadku (1.068,87 zł)

Podczas spotkania OSP Zelewo i Milwino odebrały zakupione dla nich torby ratownicze PSP R-1 wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną oraz podpisano stosowne umowy użyczenia ww. sprzętu z gminą Luzino.

 

Na zdjęciach: Skarbnik OSP Luzino Marian Paszki, Naczelnik OSP Zelewo Grzegorz Szulc, Naczelnik OSP Luzino Sławomir Miotk, Prezes OSP Milwino Rajmund Gaffke, Prezes OSP Zelewo Ryszard Groth, Skarbnik OSP Zelewo Janusz Karczewski. Foto: Alicja Hinz

 

 

Kategorie: Dotacje