Dnia 02 czerwca 2020 r. przedstawiciele OSP Luzino podpisali z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach której OSP otrzymała 8.000 zł na remont strażnicy.

W sierpniu nasi strażacy wspólnymi siłami, poświęcając swój wolny czas odświeżyli pomieszczenia garażowe pojazdów, tym samym poprawiając wizerunek boksów, w których generalny remont był przeprowadzony ok. 10 lat temu. Przed malowaniem zlecono również firmie zewnętrznej wykonanie prac elektrycznych w pomieszczeniach.

Całkowity koszt zadania wyniósł 8.001,92 zł, z czego 8.000 zł pokryto z dotacji a 1,92 zł – ze środków własnych OSP Luzino.

Składamy serdeczne podziękowania panu Romanowi Stenka właścicielowi firmy Trak z Barłomina za zasponsorowanie nowych desek na kanał w boksie garażowym GCBA, firmie Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Lewnau z Luzina za pomoc w remoncie oraz dziękujemy naszym strażakom za poświęcenie i zaangażowanie. Prace remontowe wykonywali: dh Mateusz Borzęcki, Radosław Czoska, Jakub Drabik, Janusz Drabik, Marek Hennig, Bartosz Miotk, Dominik Miotk, Marek Miotk, Sławomir Miotk, Łukasz Paszki, Stanisław Paszki, Szymon Sikora, Piotr Stanicki, Gracjan Szczurek, Mateusz Teclaf i Mariusz Wick.

Zgodnie z zawartą umową z KG PSP nr 0477/1119062/2020, OSP podpisała  za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie 25 listopada 2020 r. sprawozdanie z wykonania zadania.

 

Kategorie: Dotacje