20 grudnia 2019 r. zakończono realizację zadania pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach umów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 1576/1119062/2019 z dnia 27 września 2019 r. oraz 01284/1119062/2019/I z dnia 4 października 2019 r.

Kwota dotacji MSWiA wyniosła: 5.000 zł + 3.172,00 zł = 8.172,00 zł

Zakupiono:

  • 3 mundury strażackie wyjściowe: 1582,00 zł – dotacja, 41,60 zł – środki własne OSP,
  • 4 koła do sikawki konnej (w związku z rozeschnięciem starych): 3.900,00 zł – dotacja, 1.020,00 zł – środki własne OSP,
  • 9 masek do tlenoterapii: 90,00 zł – dotacja, 7,20 zł – środki własne OSP,
  • 10 kamizelek odblaskowych: 170,00 zł – 100% dotacja MSWiA,
  • 4 kurtki wyjściowe: 2.430,00 zł – dotacja MSWiA,  10,32 zł – środki własne OSP.

Kategorie: Dotacje