Dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które czynnie włączyły się w działania na rzecz zwalczania epidemii COVID-19, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało dotację w wysokości 5.000 zł. OSP Luzino, na podstawie podpisanej umowy w dniu 23 czerwca 2021 r. zakupiła: 2 butle kompozytowe do aparatów powietrznych, 2 hełmy bojowe oraz 4 pary butów bojowych. Łącznie wydatkowano 6.937,44 zł, czego 5000 zł to dotacja MSWiA w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a 1937,44 zł  – to środki własne OSP Luzino.

 

Kategorie: Dotacje