2 listopada 2021 r. OSP Luzino podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” na dotację w wysokości 3.600 zł na dofinansowanie zadania pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP Luzino”.

Koszt kwalifikowany zadania określono jako 11.300 zł. W ramach realizacji zadania OSP zakupi: 2 kpl. ubrań specjalnych, 4 hełmy strażackie, 1 zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG oraz 1 zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów.

Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 

Kategorie: Dotacje