31 sierpnia 2021r. Rada Gminy Luzino podjęła 2 uchwały, dzięki którym OSP Luzino otrzymała dotacje w łącznej wysokości 9.300 zł. Większość tych środków, tj. kwota 7.600 zł zostanie wydatkowana w ramach dofinansowania sprzętu i wyposażenia w konkursie FLOREK- wsparcie dla OSP (edycja 2021), ogłoszonego przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. OSP planuje zakupić: 2 ubrania specjalne, 4 hełmy, zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG oraz zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów. Umowa z WFOŚi GW, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami zostanie podpisana po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu OSP Luzino, czyli po 11 września.  Druga uchwała Rady Gminy Luzino to dofinansowanie w wys. 2.300 zł do zakupu szafy do suszenia ubrań specjalnych ze środków KSRG.

 

 

Kategorie: Dotacje