W grudniu 2018 r. OSP Luzino pozyskała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA MAN TGM 13.290 4×4 BB, o wartości 824 100 zł w . Środki finansowe na zakup pojazdu pochodziły z dotacji:

  • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na realizację zadania publicznego: “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach umowy Nr 1361/1119062/2018 z dnia 13.07.2018 r., aneksowanej w dniu 29.08.2018 r.  – kwota 117.000 zł;
  • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”,  na podstawie umowy nr WFOŚ/D/297A/166/2018 z dnia 18.09.2018 r. na “Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 200 000 zł;
  • Gminy Luzino  – w ramach umowy Nr 1/2018 z dnia 29.11.2018 r. zawartej  na podstawie uchwał Rady Gminy Luzino Nr XLVI/513/2018 z 30.08.2018 r. i uchwały XLVIII/559/2018  z dnia 2.10.2018 r. – kwota 455 000 zł;
  • Powiatu Wejherowskiego – w ramach umowy Powiatu z Gminą Luzino Nr 190/2018 z dnia 28.05.2018 r., aneksowanej w dniu 17.09.2018 r. i podjętej na podstawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr V/XXXVII/395/18 z dnia 16.03.2018 r. – kwota 50 000 zł;
  • oraz własnych OSP Luzino – 2 100 zł

Wydatek został zrealizowany zgodnie z podjętymi umowami.