Z przyjemnością informujemy, że OSP Luzino jeszcze we wrześniu 2021 r. wzbogaci się o szafę do suszenia ubrań specjalnych. Koszt szafy to 8.900 zł. Ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka otrzymała w lipcu br. dotację w wysokości 6.515 zł, a dzięki Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Luzino, która na sesji w dniu 31 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji na ten cel w wysokości 2.300 zł, zakup zostanie sfinalizowany.  Wydatek zostanie poniesiony w ramach zadania publicznego pt: “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Kategorie: Dotacje