12 września 2019 r. OSP Luzino zakupiła hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów Lukas HTS 90 / LSH 4.

Wartość zakupu: 13.460,00 zł. Wydatek zrealizowano w ramach:

  • zadania publicznego: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, na podstawie umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Nr 1606/1119062/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.  – dotacja w wysokości 7.863,00 zł oraz
  • umowy Nr 1/2019 z dnia 03 września 2019 r. zawartej z Gminą Luzino dot. udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi dla potrzeb OSP Luzino na podstawie uchwały Nr VIII/127/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r. – dotacja w wysokości: 5.597,00 zł. 

Zestaw HTS 90 /LSH 4 to kompletny zestaw do otwierania drzwi i cięcia, w walizie transportowej, z pompą ręczną i wężem hydraulicznym.

Do zastosowania podczas otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi przeciwpożarowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych lub działań strażackich w budynkach.

 

 

Kategorie: Dotacje