W dniu 9 marca 2024 roku nasze druhny Alicja i Martyna ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie strażaków ratowników OSP, które przeprowadzała Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie. Celem szkolenia było między innymi przygotowanie do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Otrzymane przez druhny zaświadczenia uprawniają do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczym.

Druhny wiedzę i umiejętności z zakresu ppoż. zgłębiały będąc już w strukturach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP) w Luzinie. 

Kategorie: Aktualności