W sobotę 18 maja 2019 r. w Luzinie odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, którą odprawił proboszcz Waldemar Waluk. Jak zaznaczył w homilii, przed strażakami stoi nie tylko wyzwanie prowadzenia działań ratowniczych, w tym gaszenie pożarów, ale szczególne wezwanie do „gaszenia serc ludzkich” – swoich oraz bliskich, objętych często „pożarem” gniewu i złości.  Po Mszy Św., przy akompaniamencie orkiestry dętej gminy Luzino pod  batutą Wojciecha Brzozowskiego brać strażacka oraz goście przeszli na plac przed remizą, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku przez dowódcę Bartosza Miotk do Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Mirosława Józefowicza, odśpiewaniu hymnu i przywitaniu gości zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych druhów. Szczególnie podniosły charakter miało wręczenie na ręce Pani Danuty Gaffke, Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza przyznanego przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie dla Prezesa OSP Milwino Rajmunda Gaffke. Śp. Druh Gaffke, jak podkreślił w krótkim wystąpieniu Komendant Gminny Jan Dettlaff, był naczelnikiem OSP od roku 1996, a następnie od 2001 – Prezesem jednostki. Przez 23 lata działał w strukturach Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Wręczenia odznaczenia oraz złożenia podziękowań dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Mirosław Józefowicz, Prezes Zarządu Gminnego Sławomir Miotk, Komendant Gminny Jan Dettlaff, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski oraz Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer.

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń. Z OSP Milwino Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Edmund Sikora, Srebrny – Marcin Burchacz, a Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono Przemysławowi Repecie. Z OSP Luzino Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Dominik Miotk. Prezes Alicja Hinz przypomniała, że dwa dni wcześniej, na powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Wejherowie nastąpiło wręczenie odznaczenia dla Sławomira Miotk, który otrzymał z nadania przez Zarząd Główny Związku w Warszawie Złoty Znak Związku oraz dla Mariusza Wick, który otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań tegorocznym sponsorom OSP, dzięki którym udało się zamontować nowe napędy elektryczne do bram garażowych remizy. Z inicjatywą zbiórki wystąpił w lutym br. Proboszcz Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie ks. Andrzej Galiński. Dzięki zbiórce w Parafii, a następnie dodatkowym sponsorom: Jackowi Wickiemu i Mirosławowi Kopacz udało się zakupić napęd do dwóch bram za kwotę: 9.507 zł. Napęd trzeciej bramy sfinansowała Gmina Luzino.

W imieniu OSP Luzino Prezes złożyła również podziękowania za wydatną współpracę Wójtowi Gminy Jarosławowi Wejerowi, Radzie Gminy Luzino – na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Trepczyka, który w tym dniu reprezentował Radę wraz z radną Aleksandrą Meyer i radnym Zenonem Dawidowskim, Komendantowi PSP st. bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu i Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP Mirosławowi Józefowiczowi. Powyższe osoby również złożyły gratulacje dla OSP, ponadto gratulacje złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi. Dziękując, dwóch zaproszonych gości odniosło się do długotrwałych pożarów, w których gaszeniu jednostka OSP Luzino brała udział w 2019 r. Komendant Powiatowy st. bryg. Jacek Niewęgłowski podziękował za udział w marcowej akcji ratowniczej płonącej hali odzieży w Gościcinie, a leśniczy leśnictwa Luzino Krzysztof Bober podziękował za akcję ratowniczą gaszenia pożaru lasu przy ul. Wilczka w Luzinie, który miał miejsce 24 kwietnia br. W podziękowaniu z rąk Nadleśniczego Mariusza Kaliszewskiego oraz leśniczego Krzysztofa Bobera OSP Luzino otrzymała 2 węże tłoczne Ø52. Ochotnicza Straż Pożarna dziękuje wszystkim przybyłym: gościom, rodzinom strażackim, członkom wspierającym oraz mieszkańcom za liczne uczestnictwo w obchodach Święta Strażackiego.