19 czerwca w Luzinie odbyły się ….

Akcent strażacki podczas Igrzysk był kilkuetapowy. Około godz. 14.30 strażacy z KP PSP w Wejherowo przeprowadzili efektowny pokaz ratownictwa drogowego. Założeniem było ratowanie osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Najwięcej emocji wzbudziły rozegrane tuż po pokazie zawody sportowe, w których wystartowały Ochotnicze Straże Pożarne. Na potrzeby zawodów stworzono regulamin rozgrywek odbiegający od regulaminu zawodów krajowych, bowiem zrezygnowano z musztry oraz naliczania punktów karnych, a jedynie brano pod uwagę czas wykonania ćwiczenia “na mokro”. W pierwszej kolejności wystąpiła dziecięca drużyna MDP z OSP Tuchomie, która zyskała ogromną sympatię swoim zaangażowaniem w wykonanie ćwiczeń.  Szczególne gratulacje należą się Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, która wystawiła do udziału 2 drużyny: drużyna kobieca z OSP Wejherowo, wykonała zadanie ćwiczebne w czasie 43,7 sekund, jednak ze względu na brak innych drużyn kobiecych, nie była brana pod uwagę w ogólnej klasyfikacji zawodowej, gdzie rywalizowało 5 drużyn męskich.  I miejsce z czasem 27,8 sekund zajęła OSP Wejherowo, zaś za nią – na II miejscu uplasowała się drużyna z naszej luzińskiej OSP, uzyskując czas 39,1 s.  Dogrywka zawodów rozegrała się w walce o miejsce III, gdzie drużyny OSP Orle i Szemud uzyskały te same czasy: 41,6 sekund. Przy ponownym wykonaniu ćwiczenia lepsza okazała się drużyna z Orla i to ona ostatecznie zajęła III miejsce. Przez błąd mechanika OSP Łęczyce uplasowała się na ostatnim miejscu, uzyskując czas 43,7 sekundy. Wszyscy uczestnicy z rąk Prezesa Pomorskiego LZS Piotra Klechy otrzymali pamiątkowe medale, a drużyny – nietypowe puchary w postaci kaszubskiego instrumentu – diabelskich skrzypiec. Z rąk Komendanta Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie druha Mirosława Józefowicza oraz członka Prezydium Zarządu Powiatowego Z OSP RP druha Sławomira Miotk każda drużyna otrzymała również pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie wicenaczelnik OSP Luzino druh Janusz Drabik przeprowadził pokaz gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, czyli gaśnicami. Jak się okazało pokaz był nie tylko efektowny, ale chwilowo nawet groźny, o czy świadczą zdjęcia w poniżej galerii na naszej stronie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie: Dyrektorowi GOSRIT i Prezesowi Pomorskiego LZS Piotrowi Klecha za zaproszenie  i współudział w organizacji, w tym ufundowanie naród i poczęstunku, Komendantowi PSP w Wejherowie st.bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu za delegowanie strażaków PSP do sędziowania zawodów oraz organizacji pokazu, Komendantowi Powiatowemu Związku OSP  Mirosławowi Józefowiczowi i członkowi ZP Z OSP RP Sławomirowi Miotk za prace organizacyjne przygotowania i przeprowadzenia zawodów, uczestnikom zawodów – za przyjęcie zaproszenia, druhom OSP Luzino za prace logistyczne i zabezpieczające oraz druhom z OSP Milwino i Zelewo za pomoc w zabezpieczeniu imprezy.