Jedną z imprez towarzyszących Pomorskich Igrzysk LZS, połączonych z 75. rocznicą istnienia Ludowych Zespołów Sportowych, były pokazy i zawody strażackie, które odbyły się 19 czerwca 2021 r. w godzinach 15-16.00 na boisku przy GOSRiT Luzino. OSP Luzino we współdziałaniu z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP Mirosławem Józefowiczem, odpowiedzialna była za przygotowanie zawodów OSP.  Część “strażacka” rozpoczęła się od pokazu ratownictwa drogowego, który przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Największe emocje wzbudziły zawody w konkurencji „na mokro”. Jako pierwsza umiejętności zaprezentowała, przy gorącym dopingu drużyna dziecięca MDP OSP z Tuchlina. Następnie wystartowała drużyna kobieca OSP Wejherowo, która ukończyła konkurencję w czasie 43,7 sekundy. Niestety, ponieważ do zawodów nie zgłosiły się inne drużyny kobiece, druhny z OSP Wejherowo mogły liczyć jedynie na dyplom za udział w zawodach.  Zacięta rywalizacja rozegrała się między 5. drużynami męskimi, gdzie I miejsce zajęła OSP Wejherowo (czas: 27,8 sekundy), a II – OSP Luzino (czas: 39,1 sekundy).  Między OSP Orle a OSP Szemud przeprowadzono dogrywkę o trzecie miejsce, bowiem obie drużyny uzyskały ten sam czas: 41,6 sekundy. Po dogrywce lepsza okazała się drużyna z Orla, a za nim na czwartej pozycji uplasował się Szemud. Druhowie z Łęczyc uzyskali czas 43,7 sekundy. Zawody miały charakter zabawowy, w związku z czym nagrody oprócz różnicy w napisach na dyplomach wszyscy otrzymali takie same: piękne diabelskie skrzypce dla drużyny oraz medale pamiątkowe dla każdego członka zespołu, które otrzymano z rąk Prezesa Pomorskiego Zarządu Ludowych Zespołów Sportowych Piotra Klechy. OSP Luzino otrzymała również za zaangażowanie w przygotowania komplet piłek, a Prezesi Mirosław Józefowicz, Sławomir Miotk i Alicja Hinz – pamiątkowe medale.

Na zakończenie wicenaczelnik OSP Luzino druh Janusz Drabik przeprowadził pokaz gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, czyli gaśnicami. Jak się okazało pokaz był nie tylko efektowny, ale chwilowo nawet groźny, o czy świadczą zdjęcia w poniżej galerii na naszej stronie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie: Dyrektorowi GOSRIT i Prezesowi Pomorskiego LZS Piotrowi Klecha za zaproszenie  i współudział w organizacji, w tym ufundowanie naród i poczęstunku, Komendantowi PSP w Wejherowie st.bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu za delegowanie strażaków PSP do sędziowania zawodów oraz organizacji pokazu, Prezesowi Powiatowemu Związku OSP  Mirosławowi Józefowiczowi i członkowi ZP Z OSP RP Sławomirowi Miotk za prace organizacyjne przygotowania i przeprowadzenia zawodów, uczestnikom zawodów – za przyjęcie zaproszenia, druhom OSP Luzino za prace logistyczne i zabezpieczające oraz druhom z OSP Milwino i Zelewo za pomoc w zabezpieczeniu imprezy.

   

       

Zdjęcia: Monika Drabik i Alicja Hinz