30 listopada 2020 r. Zarząd Główny Związku OSP RP wydał instrukcję dla OSP uczestniczących w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, zawierającą aktualne zasady i ograniczenia dla ludności oraz zasady ratownicze w dobie COVID.

Instrukcja do pobrania