27 maja 2020 roku z okazji obchodów święta Dnia Strażaka Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wręczyła nagrody laureatom powiatowego konkursu Zasłużony Strażak 2020.

Wśród Zasłużonych znalazł się druh Janusz Drabik – wicenaczelnik OSP Luzino, znany nie tylko jako niestrudzony strażak z kilkudziesięcioletnim stażem, trener zawodów sportowo-pożarniczych, ale przede wszystkim jako wielki społecznik na rzecz straży i lokalnej społeczności, w tym miejscowej parafii.

Nominację druha do konkursu, jako reprezentanta gminy Luzino zgłosili strażacy naszej OSP, a wniosek został poparty przez Zarząd Oddziału Gminnego Z OSP RP w Luzinie.

Tytuł Zasłużony Strażak, który był przyznawany po raz pierwszy, otrzymało ponadto 7 druhów z OSP z terenu powiatu oraz 10 funkcjonariuszy KP PSP Wejherowo.