Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Cejrowski Stanisław
Sekretarz – Rafał Lieder
Członek – Drywa Krystian