27 kwietnia 2018 r. złożyliśmy wizytę u przedszkolaków w kębłowskim “Srzaciku”.  Druh Krystian Drywa czuwał nad bezpieczeństwem dzieci na wozie strażackim, naczelnik Sławomir Miotk uczył podawania prądów wodnych, a druhowie Bartosz Miotk i Marek Hennig mieli najtrudniejsze zadanie, bowiem w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy do skorzystania z deski ortopedycznej było dużo chętnych :). W podziękowaniu, oprócz słodyczy otrzymaliśmy ogromną laurkę i widok ponad dwudziestu zachwyconych buzi.

 

   

Zdjęcia z FB przedszkola “Skrzacik” w Kębłowie