Miejsce publikacji: Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino, nr 156/kwiecień 2021, s. 7.