Strażacy OSP Luzino wraz z druhami sąsiednich OSP z Milwina i Zelewa oraz sołtysami od 14 do 20 marca rozdawali mieszkańcom gminy Luzino maseczki medyczne przekazane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Urząd Gminy Luzino otrzymał 66 tys. maseczek, zatem na jedną osobę przypadały 4 maseczki. Maseczki można było odbierać w remizie OSP oraz były rozdystrybuowane w poszczególnych sołectwach. OSP Luzino obsługiwało wsie Luzino, Barłomino i Wyszecino. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Osoby, które jeszcze nie odebrały maseczek, mogą je pozyskać w Urzędzie Gminy Luzino lub u sołtysów.