Dzięki współpracy gminy Luzino i gminy partnerskiej w Stolzenau (Niemcy) w dniach od 29.05. do 02.06.2019 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Luzina uczestniczyła w obozie strażackim zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną straż w Stolzenau. Obóz zgromadził 130 uczestników, z czego Luzino stanowiło jedyną drużynę zagraniczną, składającą się z 14 młodych adeptów pożarnictwa (8 dziewcząt i 6 chłopców). Podczas obozu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze według międzynarodowego regulaminu CTiF, rozegrano także szereg konkurencji typowo sportowych, jak turniej piłki siatkowej, czy marsz na orientację. Młodzież musiała się także popisać znajomością sprzętu strażackiego. Podczas pobytu, oprócz integracji z młodymi strażakami z Niemiec, MDP miała okazję zapoznać się z działalnością miejscowej ochotniczej oraz powiatowej straży pożarnej w Nienburgu. Struktura organizacyjna straży w Niemczech odbiega od polskiej, bowiem zawodowa straż pożarna stanowi głównie centralę zabezpieczenia logistycznego dla straży ochotniczych. W tym celu posiada zgromadzony w kilkunastu kontenerach sprzęt, który w razie zgłoszonego zapotrzebowania jest dowożony w celu wsparcia akcji. Oprócz roli koordynującej działania ratownicze zajmuje się konserwacją sprzętu poszczególnych straży. Stąd też po akcjach ratowniczych zarówno użyty sprzęt, jak i nawet zabrudzone umundurowanie specjalne trafia do czyszczenia pod opiekę 8 „zawodowców”, którzy pracują w systemie 8. godzinnego czasu pracy. (Dla przypomnienia w Polsce strażacy PSP na tzw. podziale bojowym pełnią służbę przeważnie w systemie 24/24 godz.). Luzińska młodzież miała również okazję popływać 15.osobowym strażackim poduszkowcem po przepływającej przez Stolzenau rzece Weser. Akcent strażacki i polski przewinął się podczas pobytu w miejscowym kościele pw. Św. Krzysztofa. Obecna parafia katolicka z siedzibą w Stolzenau powstała w 2006 r. z połączenia parafii z miejscowości  Stolzenau, Liebenau, Steyerberg i Uchte. Wynika to m.in. z faktu, że większość mieszkańców jest wyznania ewangelickiego, a do kościoła katolickiego w Stolzenau przynależą głównie mieszkający tam … Polacy. Stąd też podczas Mszy św. można było usłyszeć fragmenty Liturgii Słowa w języku polskim. Ksiądz proboszcz Christoph Konjer oprócz posługi kapłańskiej jest czynnym strażakiem, wyjeżdzającym do akcji ratunkowych oraz  niosącym wsparcie duchowe i psychologiczne dla poszkodowanych i rodzin ofiar. Ks. Christopf dla luzińskich młodych przyjaciół zorganizował grilla oraz zapewnił dodatkowe koce, w związku z chłodnymi nocami w namiotowym obozie. Uczestnicy mogli też liczyć na pomoc i gościnność ze strony byłego burmistrza gminy Ulricha Rokahra, który m.in. zaprosił do restauracji w Schinnie, mieszczącej się w odrestaurowanym zabytkowym klasztorze, którego początki sięgają 1148 r., a który został zsekularyzowany w 1876 r, pełniąc do lat 80-tych XX wieku funkcje rolnicze. Zabudowania klasztoru zostały wyremontowane dzięki wsparciu środków unijnych przez założoną w 2012 r. Fundację Przyjaciół Klasztoru, której Rokahr jest członkiem Zarządu.

Podczas obozu strażacy z Luzina mogli także liczyć na stałą pomoc i usługi tłumacza miejscowej Polki – Pani Pauliny Kleen. Mimo, że pobyt w Stolzenau zakończono zajęciem przez Luzinian ostatecznie VI miejsca na 9. obecnych drużyn, niewątpliwą wartością dodaną będą wspomnienia z wyjazdu.

Uczestnicy obozu: Maksymilian Baruch, Alicja Biernat, Szymon Czoska (OSP Milwino), Patryk Dąbrowski, Klaudia Henig, Kamil Pallach, Jakub Piwka, Magdalena Post, Martyna Rutkowska, Kaja Seta, Wiktoria Stolc, Paweł Szczepaniak, Daria Wierzba, Amelia Witt, opiekunowie: Bartosz Miotk, Sławomir Miotk oraz Jan Dettlaff, tłumaczka Beata Riegel.