Dnia 11 kwietnia 2017 r. o godz 11.00 w świetlicy przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbyła się wzruszająca uroczystość wręczenia Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Prezesowi OSP Luzino Janowi Schulz Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza. Medal został przyznany w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, uchwałą z dnia 6 kwietnia br. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie podpisaną przez Prezesa Waldemara Pawlaka.

Przypomnijmy, że Jan Schulz jest członkiem OSP Luzino od roku 1962. W tym okresie pełnił funkcję: w l. 1970-1985 – Sekretarza Zarządu OSP Luzino, a od roku 1985 do chwili obecnej – Prezesa Zarządu OSP Luzino. Od 1992 r. do 2011 r. był  Prezesem Zarządu Gminnego Związku  OSP RP w Luzinie, w l. 1993-2005 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku oraz członkiem Honorowego Sądu Koleżeńskiego (2002 r.). W l. 1999-2001 był Wiceprezesem Zarządu Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie, w latach 2001 – 2011 – członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego.

IMG_2773Uroczystość prowadził Prezes Zarządu Gminnego, Naczelnik OSP – Sławomir Miotk. Wręczenia medalu dokonali: członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Wiesław Kornacki, któremu towarzyszył w uroczystości członek Zarządu Wojewódzkiego Zygmunt Treder, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie Mirosław Józefowicz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski.

Gratulacje z okazji przyznania medalu, podziękowania za dotychczasową pracę poświęconą dla rozwoju jednostek OSP Luzino, Milwino i Zelewo oraz życzenia złożyli także obecni na uroczystości: Zarząd i strażacy OSP Luzino, Komendant Gminny Jan Dettlaff, członkowie Zarządu Gminnego – Prezesi OSP Zelewo i Milwino – Ryszard Groth i Rajmund Gaffke, Przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela, Wójt Gminy Jarosław Wejer, długoletnia była Skarbnik Gminy Luzino Mirosława Stolc oraz przejmująca obowiązki nadzoru nad świetlicą Zofia Miotk.

UIMG_2775honorowany podziękował obecnym za długoletnią współpracę. Przypomniał rys historyczny dotyczący  rozwoju  jednostek OSP na terenie gminy. Zwrócił uwagę na przychylność  i zaufanie jakim obdarzyły go władze gminy po roku 1990 w kreowaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzięki temu była możliwość pozyskania nowych samochodów bojowych, zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania, budowa remizy w Zelewie i remonty strażnic w Luzinie i Milwinie. Uroczystość była też okazją do publicznego podziękowania złożonego przez Pana Jana żonie i córkom, obecnym na uroczystości, które przez dziesięciolecia wspierały go w pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.