1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat i ma nie więcej niż 15 lat, uzyskała zgodę przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, i złożyła przyrzeczenie oraz deklarację wstąpienia do OSP. Niepełnoletnim członkiem OSP może zostać osoba, która skończyła 15 lat i ma nie więcej niż 18 lat, uzyskała zgodę opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych i złożyła przyrzeczenie oraz deklarację wstąpienia do OSP.

2. Członkom małoletnim w wieku 12 – 15 lat oraz niepełnoletnim w wieku od 16 do 18 lat nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Małoletni członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz niepełnoletni nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.