Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie została założona jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku od tego czasu praktycznie wszyscy Strażacy wyjeżdżający do działań ratowniczo-gaśniczych mieli swój udział w MDP.
Czasy się zmieniają i coraz trudniej przyciągnąć dzieci do Ochotniczej Straży Pożarnej, która działa na rzecz lokalnej społeczności w ratowaniu zagrożonego życia oraz mienia.
Przy naszej Jednostce działają dwie drużyny Chłopcy oraz Dziewczęta. Młodzież na zbiórkach uczy się Pierwszej Pomocy, poruszania się w zadymionych pomieszczeniach, rozwijania węży, rozmieszczenia sprzętu na pojazdach, a także czuwają przy grobie pańskim w okresie Wielkanocy czy też uczestniczą w Zawodach i Spartakiadach.
My jako Strażacy jesteśmy dumni z Młodzieży, która tak licznie uczestniczy w zajęciach. Liczymy na to, że za kilka lat usiądą obok nas w wozie Strażackim podczas wyjazdów do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych druhów i druhny, którzy przygotowują zbiórki i wywiązują się ze swoich zadań Wzorowo.
W przypadku gdyby z państwa dzieci, któreś chciałoby wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zachęcamy do kontaktu.
Kategorie: Aktualności