Nowy wóz bojowy (pdf)

– opublikowano w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Nr 126/grudzień 2021