15 stycznia 2022 r. na V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie, który odbył się w Gniewinie nie zabrakło doniosłych chwil dla naszej jednostki OSP. OSP Luzino została odznaczona Brązową odznaką Honorową “Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”.  Odznakę “na sztandar” odbierał wiceprezes OSP dh Łukasz Miotk. Dodatkowo podczas Zjazdu wręczono 4 odznaczenia dla druhów naszej jednostki. Druh Witold Miotk został odznaczony Złotym Znakiem Związku, dh Mariusz Anisiewicz odebrał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, druh Łukasz Miotk – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa a dh Szymon Sikora – odznakę “Strażak Wzorowy”. Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy, a szczególnie cieszymy się z docenienia naszej OSP, jako całości poprzez otrzymanie odznaki.