Od 24 lutego wszyscy śledzimy bohaterską postawę Narodu Ukraińskiego wobec agresji ze strony Rosji na ich Ojczyznę. Українці ми з вами!

W odpowiedzi na apel KG PSP z dnia 26 lutego 2022 r. o przekazanie sprzętu i wyposażenia strażackiego dla Ukrainy, OSP Luzino zdecydowała się przekazać, będących w dobrym stanie – 6 kpl ubrań specjalnych, 6 hełmów bojowych i 10 latarek nahełmowych. Wyposażenie w dniu dzisiejszym (27.02.) zostało zawiezione do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.