Nasza delegacja w składzie dwóch v-ce prezesów Janusza Drabik i Łukasza Miotk uczestniczyła w niedzielę 14 sierpnia o godz. 10:30 w Mszy Świętej. Dziękując za pięcioletnią współpracę ustępującemu proboszczowi parafii św. Wawrzyńca – ks. Waldemarowi Waluk oraz życząc nie krzepnącego zapału do działania na niwie Bożej.

Zdjęcia: www.luzino.diecezja.gda.pla