SONY DSC

Dnia 14 maja 2018 roku dzieci z klas 0 – II Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami OSP Luzino. Wicedyrektor szkoły pani Barbara Pobłocka przywitała przybyłych i podziękowała im za ich trud i poświęcenie. Następnie przedszkolaki z grup OP6A i OP6E pod opieką wychowawczyń Magdaleny Richert, Sylwii Willa i Agaty Mikuła przedstawiły program artystyczny. Po nim wręczyły strażakom kwiaty i upominki. Na koniec spotkania Naczelnik Sławomir Miotk oraz druhowie Bartosz Miotk i Jakub Drabik przekazali dzieciom kilka cennych rad – jak udzielić pomocy poszkodowanym. Przypomnieli podstawowe zasady zgłaszania wypadku na numery alarmowe, pokazali jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową oraz jak korzystać z defibrylatora.Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Była to dla nich niewątpliwie bardzo ważna lekcja.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Materiały i zdjęcia ze strony SP nr 1 w Luzinie: https://www.sp.luzino.pl/index.php/dzien-strazaka/#more-4519