Dnia 1 maja 2017 roku o godz 10:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Luzinie odbyły się uroczystości pogrzebowe długoletniego Prezesa Druha Jana Schulz. Mszy św. przewodniczył ksiądz prałat Zygfryd Leżański. W uroczystościach brała udział rodzina, znajomi, przyjaciele, władze gminy Luzino oraz strażacy z pocztami sztandarowymi całego powiatu. Podczas mszy św. śpiewał chór “Lutnia”, a w ostatniej drodze i na cmentarzu grała orkiestra parafialna z MBR Luzino. Nie zabrakło przemówień, w których zawarte słowa strażaków m.in. brzmiały: “Szkoda, że tego nie widzisz, kłaniają się Tobie wszystkie sztandary, Twoi koledzy Tobie salutują w dowód uznania, szacunku i pożegnania”, “Przez 55 lat Twojej działalności w OSP otrzymałeś wszystkie możliwe odznaczenia i medale”, “My strażacy zapamiętamy Cię jako człowieka spokojnego, pogodnego i pracowitego. Nasze codzienne kontakty powodowały, że byłeś naszym serdecznym kolegą i przyjacielem, który umiejętnie przekazywał swoją wiedzę i bogate doświadczenie życiowe” .

 

Jan Schulz urodził się w 1945r w Luzinie. Jego pasją i największą miłością całego życia była służba w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, do której wstąpił w 1962 roku. W latach 1970 – 1985 był Sekretarzem Zarządu OSP Luzino, a od 1985 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP Luzino. Był też od 1992r prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, a w latach 1993-2005 Członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku. Jego społeczne zaangażowanie na rzecz funkcjonowania i rozwoju jednostki OSP w Luzinie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie całej naszej gminy. Miał też ogromny udział w wychowaniu i szkoleniu strażackiego pokolenia: był współorganizatorem zawodów sportowo-pożarniczych, turniejów wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkolnej oraz imprez kulturalnych.

 

Z jego inicjatywy powstała w 2000 roku Orkiestra Dęta OSP Luzino, którą wspierał w rozwoju. Przyczynił się do rozbudowy strażnicy, wybudowania sanitariatów z natryskami, szatni dla strażaków, zakupu sześciu nowych wozów, umundurowania, modernizowaniu sprzętu przeciwpożarowego. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu zakupiono ostatnio defibrylatory dla OSP Luzino oraz parafii MB Różańcowej w Luzinie. Osobiście wyremontował i zadbał o godne ustawienie 100-letniej sikawki ręcznej. Sam, jako mistrz kowalstwa, wykonał balustrady w remizie na balkonach i wewnątrz budynku. Pozyskał środki i rozbudował świetlicę w remizie, którą potem ze szczególną troską się opiekował. Zadbał też o rozwój i wyposażenie jednostek OSP Zelewo i Milwino (budowę remizy i remont strażnicy). Wielokrotnie dawał przykład bezinteresownej działalności na rzecz wspólnego dobra, dzięki głębokiej wierze w Boga, hartowi ducha i właściwie ukształtowanej moralności z całego serca łączył swoją pasję z kościołem – angażował się w życie obu parafii w Luzinie. Strażacy z OSP Luzino uczestniczył we wszystkich uroczystościach kościelnych, jak np. czuwaniu przy grobie pańskim podczas Triduum Paschalnego, drodze krzyżowej, odpustach parafialnych, pielgrzymkach, uroczystych mszach świętych, festynach, pracach remontowo-budowlanych, akcjach zbiórki krwi?

 

Jako strażak z całą pewnością żył wg słów hymnu Rycerzy Floriana, które brzmią: “Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, ożywiać marzenia i spełniać swe sny”. Jego służbę doceniały władze w gminie, powiecie, województwie i kraju. Kilkakrotnie był odznaczany orderami: Brązowym, Srebrnym, dwukrotnie Złotym “Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, w 2003r został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej “Złotym Krzyżem Zasługi” oraz przez Ministra SWiA “Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, w 2008r przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP “Złotym Znakiem Związku”, natomiast w marcu br. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie przyznało mu szczególne wyróżnienie “Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”. ś.p. Jan Schulz lubiany był przez społeczeństwo i miał jego poparcie. Od przeszło 40 lat działał w Radzie Sołeckiej; od 1990r przez cztery kadencje (16lat) był radnym Gminy Luzino. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy w kierowaniu sprawami publicznymi udało się zmienić i poprawić niektóre dziedziny życia Gminy; między innymi z jego inicjatywy ponownie stanął krzyż na kościele ewangelickim – obecnej bibliotece, który osobiście spawał z dwoma kolegami; Podjął się i zaangażował strażaków do remontu barokowej kapliczki przy parkingu Policji. Od 2002 roku był członkiem chóru “Lutnia”, promował język kaszubski. ś.p. Jan Schulz był dobrym, ciepłym, wrażliwym i bardzo skromnym człowiekiem. Oddany swojej rodzinie. Był ojcem trzech córek, teściem, dziadkiem ośmiorga wnucząt, 49 lat mężem ukochanej Haliny.

 

W tym dniu dla Niego po raz ostatni zawyła syrena w OSP Luzino , która zawsze zrywała Go z nóg. żegnaj Druhu Strażaku, odszedłeś na wieczną służbę Panu Bogu!!!
Dziękujemy wszystkim za udział w pięknej uroczystości pogrzebowej.